Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


01 Bevezetés. Vírusok, prokarióták, egyszerűbb eukarióták

2014.04.08

1 classification osztályozás
2 organism szervezet
3 origin eredet
4 interaction kölcsönhatás
5 botany növénytan
6 zoology állattan
7 anthropology embertan
8 taxonomy rendszertan
9 ecology ökológia
10 genetics genetika
11 artificial mesterséges
12 separate elkülönít
13 difference különbség
14 relationship rokonság
15 kingdom ország
16 phylum törzs
17 class osztály
18 order rend
19 family család
20 genus nemzetség
21 species faj
22 property tulajdonság
23 descendant utód
24 subspecies alfaj
25 improve tökéletesít
26 breeding tenyésztés
27 elementary particle elemi részecske
28 cell organ sejtszervecske
29 cell sejt
30 tissue szövet
31 organ szerv
32 organ system szervrendszer
33 individual egyed
34 population populáció
35 association társulás
36 biosphere bioszféra
37 structure szerkezet
38 protein coat fehérjeburok
39 genetic material örökítő anyag
40 life process életjelenség
41 infection fertőzés
42 stick leragad, megtapad
43 multiplication sokszorozódás
44 substance anyag
45 ancient ősi
46 plant növény
47 tobacco dohány
48 rabies veszettség
49 treatment gyógykezelés
50 shape alak
51 spherical gömbölyű
52 stick pálca
53 twisted csavart
54 cytoplasm sejtplazma
55 cell membrane sejthártya
56 nuclear envelop sejtmaghártya
57 pilus plazmanyúlvány
58 flagellum ostor
59 capsule tok
60 survive túlél
61 reproduction szaporodás
62 toxin méreganyag
63 disease betegség
64 poisoning mérgezés
65 organic material szerves anyag
66 inorganic szervetlen
67 parasite élősködő
68 symbiont együttélő
69 saprotroph korhadékbontó
70 mutual kölcsönös
71 benefit haszon
72 sexual reproduction ivaros szaporodás
73 asexual reproduction ivartalan szaporodás
74 gamete ivarsejt
75 fertilization megtermékenyítés
76 importance jelentőség
77 pollution szennyezés
78 soil talaj
79 fermentation erjedés
80 food industry élelmiszeripar
81 ethanol etilalkohol
82 lactic acid tejsav
83 acetic acid ecetsav
84 pharmaceutical industry gyógyszeripar
85 antibiotic antibiotikum
86 agriculture mezőgazdaság
87 feed takarmány
88 dung trágya
89 gut bél
90 pneumonia tüdőgyulladás
91 plague pestis
92 nucleus sejtmag
93 cilia csillók
94 chloroplast zöld színtest
95 annex bekebelez
96 task feladat
97 cell associaton sejttársulás
98 thalloid telepes
99 permanent állandó
100 lamina lemez
101 pseudopodia álláb
102 cytostoma sejtszáj
103 vesicle hólyag
104 digestion emésztés
105 absorption felszívás
106 excretion kiválasztás
107 waste material salakanyag
108 contractile vacuole lüktető űröcske
109 offspring utód
110 budding bimbózás
111 temporary részleges
112 ancestor ős
113 epidemic járvány
114 mineralization ásványosodás
115 shell külsőváz
116 limestone mészkő
117 flintstone kovakő