Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


02 A populációk és az életközösségek

2014.09.19

study tanulmány, tanulmányoz
relation kapcsolat
surroundings környezet
belong  tartozik valahova
organism szervezet
species faj
feature tulajdonság
distribution eloszlás
composition összetétel
reproductivity szaporodóképesség
fertility termékenység
migration vándorlás
mortality halálozás
carrying capacity eltartó képesség
reproduction szaporodás
factor tényező
affect hatással van
representation képviselet, ábrázolás
environmental factor környezeti tényező
abiotic élettelen
biotic élő
tolerance tűrőképesség
thrive túlél
lichen zuzmó
direct közvetlen
indirect közvetett
angle of incidence beesési szög
surface felület
atmosphere légkör
transform átalakul
radiation sugárzás
ground talaj
methane metán
livestock-breeding állattenyésztés
industry ipar
traffic közlekedés
adaptation alkalmazkodás
condition körülmény
evaporation párolgás
pollination megporzás
fern páfrány
Gymnospermae nyitvatermők
Angiospermae zárvatermők
moss moha
process folyamat
Vertebrate gerinces
Invertebrate gerinctelen
fertile termékeny
formation képződés
grain szemcse
adsorption felületi megkötés
alimentary substance tápanyag
content tartalom
interaction kölcsönhatás
advantageous előnyös
disadvantageous htrányos
aphid levéltetű
competition versengés
association társulás
community életközösség, társulás
habitat élőhely
trophic level táplálkozási szint
biotope élőhely, biotóp
self-regulating önszabályozó
producer termelő
consumer fogyasztó
decomposer lebontó
hierarchy rangsor
ladybird katicabogár
blue tit kék cinege
bio-amplification biológiai felhalmozódás
proliferate elburjánzik
transparent átlátszó
arrangement elrendezés
horizontal vízszintes
vertical függőleges
aspect aszpektus
succession szukcesszió
harmful ártalmas
pollution szennyezés
rare ritka
intervention beavatkozás
temperate mérsékelt
deciduous lombhullató
coniferous tűlevelű